PETRI VAULAMO

KOKOOMUS

Ajatuksia

  • Yksityiselämän ja työn tasapaino on tärkeä kokonaisuus.
  • Kasvatuksessa oikean ja väärän ymmärtäminen sekä vanhempien kunnioittaminen tulee olla jo pienestä pitäen kirkkaana mielessä.
  • Tärkeinä pitämiäni arvoja ovat mm. perhe, työntekeminen, rehellisyys, tiimityö ja muutosmyönteisyys.
  • On tärkeää oppia toimimaan ryhmässä ja kunnioittamaan toisten ihmisten mielipiteitä. Toisten huomioon ottaminen on erityisen tärkeä arvo jokapäiväisessä elämässä.
  • Koti, koulutus ja työelämään siirtyminen on ketju, jonka vahvistumista on kunnassamme tuettava.
  • Nurmijärven kohdalla kuntaliitosten aika ei ole vielä. Kuntamme on elinvoimainen ja voimme parantaa sitä omista lähtökohdistamme.
  • Nurmijärvellä toteutuu hyvin monimuotoinen asuminen.
Petri Vaulamo

©2016. Petri Vaulamo.

Kotisivujen suunnittelu & Toteutus: uudetkotisivut.fi