PETRI VAULAMO

KOKOOMUS

Yrittäjät

  • Yrittäjien tarpeita tulee kuunnella liiketoimintojen kehittämisen kannalta ja pyrkiä näin toimiviin ratkaisuihin.
  • Kunnan ja yrittäjien vuorovaikutuksen tulee olla sujuvaa.
  • Yleiskaavoituksessa ja maankäytössä tulee ottaa huomioon sekä yrittäjien että kuntalaisten mielipiteet ja ajatukset.
  • Tavoitteena on luoda kunnan sisällä uusia työpaikkoja ja mahdollisuuksia kuntalaisille, sekä tarjota uusia ja olemassa olevia palveluita, jotka ovat tuotettu oman kunnan sisällä.
  • Yrittäjien ääntä kuunneltava ja turvattava hyvä kasvuympäristö paikallisille yrittäjille.
  • Yritysten pääsy oikeille ja heitä kiinnostaville liikepaikoille tulee turvata ja elinkeinoelämän vireys on säilytettävä.
Petri Vaulamo

©2016. Petri Vaulamo.

Kotisivujen suunnittelu & Toteutus: uudetkotisivut.fi